HESABAT

HESABAT

Ermənistan-Azərbaycan müharibəsində
azərbyacanlı əsirlərə qarşı pis rəftar və
işgəncələrlə bağlı ilkin